Akdeniz Üniversitesi

Kalite Politikamız
Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.

Amacımız
Hastanede oluşturulan kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.
Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmak.
Hastane yönetimi ve hasta bakımı ile ilgili tüm süreçleri izlemek, ilgililerle iş birliği yaparak süreçleri geliştirmek .
Yönetim ve hasta odaklı tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığı sağlamak
Hasta, hasta yakın ve çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyetini sağlamak için yapılacak çalışmaların takibini yapmak.yetlerin takibini yapmak.

 

 

 

   GrsHata     
     
     
      
ISO_AKD                                            
     Hata Bildirimi İçin Tıklayınız..  

ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

    

Sayfa Özeti: Hastane Kalite Yönetimi

Anahtar Kelimeler: