Akdeniz Üniversitesi

Kalite Politikamız

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.

Amacımız

  • Hastanede oluşturulan kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.
  • Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmak.
  • Hastane yönetimi ve hasta bakımı ile ilgili tüm süreçleri izlemek, ilgililerle iş birliği yaparak süreçleri geliştirmek .
  • Yönetim ve hasta odaklı tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığı sağlamak
  • Hasta, hasta yakın ve çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyetini sağlamak için yapılacak çalışmaların takibini yapmak.yetlerin takibini yapmak.

 

 

GrsHata  
     
     
      
ISO_AKD            

 Hastane Uyum Rehberi

          
Hata Bildirimi İçin Tıklayınız..  

Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

  Hastane Uyum Rehberi 

Sayfa Özeti: Hastane Kalite Yönetimi

Anahtar Kelimeler: