Akdeniz Üniversitesi

Misyonumuz & Vizyonumuz

VİZYONUMUZ


Hastane hizmetlerinde ve klinik tıp eğitiminde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

MİSYONUMUZ


Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ve bu birikimi klinik tıp eğitimine de aktararak en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmak.

DEĞERLERİMİZ


Etik kurallara uygunluk, insan odaklılık, bilimsellik, güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, hasta haklarına saygı, çevreye saygı, verilere dayalı hizmet ve yönetim.

Sayfa Özeti: Misyonumuz & Vizyonumuz

Anahtar Kelimeler: