Akdeniz Üniversitesi

Misyonumuz & Vizyonumuz

VİZYONUMUZ


Hastane hizmetlerinde ve klinik tıp eğitiminde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

MİSYONUMUZ


Etik kurallara uygunluk, insan odaklılık, bilimsellik, güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, hasta haklarına saygı, verilere dayalı hizmet ve yönetim.

DEĞERLERİMİZ


Etik kurallara uygunluk, insan odaklılık, bilimsellik, güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, hasta haklarına saygı, çevreye saygı, verilere dayalı hizmet ve yönetim.

Sayfa Özeti: Misyonumuz & Vizyonumuz

Anahtar Kelimeler: